Bevorderen van de circulaire economie

Terug naar alle doelstellingen
 Bevorderen van de circulaire economie

Dow bevordert de circulaire economie door met oplossingen te komen die de grondstofketens in belangrijke markten sluiten.

Het cirkelvormige icoon is de doorontwikkeling van het oude driehoekige recycle symbool en staat voor de continue cyclus waarin eindproducten en afvalstoffen weer grondstoffen worden in een systeem van voortdurende beweging en kansen.

De wereldeconomie moet steeds meer toe naar een circulair systeem, waarin eindproducten en restafval van het ene productieproces input zijn voor het andere. Zodat uiteindelijk alle productieprocessen het milieu zo min mogelijk belasten. Dow speelt een belangrijke rol in het onderzoeken en in de praktijk brengen van oplossingen voor recycling en hergebruik. Door met partners, in de regio en daarbuiten, op een branche-overschrijdende manier te kijken naar ieders belangrijkste grond- en reststoffen bevordert Dow de circulaire economie.

Initiatieven bij deze doelstelling