Mondiaal presteren op operationeel topniveau

Terug naar alle doelstellingen
 Mondiaal presteren op operationeel topniveau

Dow presteert op operationeel topniveau bij het efficiënt gebruik maken van natuurlijke grondstoffen, milieu, gezondheid en veiligheid.

Het icoon is een optische illusie: afhankelijk van hoe je kijkt, zie je of een schild voor veiligheid, of een gebouw dat symbool staat voor Dow’s bedrijven en de industrie.

Milieu, gezondheid en veiligheid staan altijd al centraal bij Dow. Dit is verankerd in alle werkprocessen bij Dow en sinds 1995 vastgelegd in de 2005 doelstellingen voor E (environment), H (health) & S (safety). Sindsdien is wereldwijd een miljard dollar geïnvesteerd in programma’s voor energie efficiëntie, zuinig waterverbruik, hergebruik en afvalreductie. Ook in de 2025 Dow Duurzaam doelstellingen committeren wij ons als bedrijf aan het realiseren van een operationeel topniveau op het gebied van veiligheid, efficiëntie bij gebruik van natuurlijke grondstoffen, emissies, milieu en gezondheid. En aan het inspireren van onze partners in de industrie.

Initiatieven bij deze doelstelling