Ontwikkelen van de blauwdruk voor duurzaamheid

Terug naar alle doelstellingen
 Ontwikkelen van de blauwdruk voor duurzaamheid

Dow werkt aan een maatschappelijke blauwdruk voor een duurzame planeet, waarin we overheidsbeleid, wetenschap en technologie koppelen aan innovaties in de waardeketen.

In het icoon vormen de diamanten van overheid, bedrijfsleven en maatschappij samen een symbolische cirkel binnen een kubus. Hiermee illustreren we de noodzaak van samenwerking voor een duurzame planeet.

We willen leidend zijn in het ontwikkelen van een maatschappelijke blauwdruk voor een duurzame planeet en samenleving. Een nieuw samenwerkingsmodel waarin overheidsoplossingen, inzichten in wetenschap en technologie en innovaties in de waardeketen samen komen. 

Het is duidelijk dat de ontwikkeling van een duurzame samenleving nieuwe en andere vormen van samenwerking vraagt tussen overheid en bedrijven. Het is belangrijk dat we samen een gecoördineerd pad voorwaarts vinden voor de transitie naar die duurzame samenleving. Als global leader op het gebied van wetenschap en technologie ambieert Dow een leidende rol in het vinden van dat pad.

Deel van de Blueprint doelstelling is het aangaan van vooruitstrevende samenwerkingsverbanden, op het snijvlak van bedrijf, overheid en samenleving en met alle betrokken partijen: klanten, leveranciers, andere stakeholders in de industrie, overheidsinstanties, onderwijspartijen en NGO’s.   

Initiatieven bij deze doelstelling