2025 Dow Duurzaam doelstellingen

Chemie is onderdeel van de oplossing voor een duurzamere wereld. Niet alleen is duurzaamheid onderdeel van alles wat wij bij Dow doen, ook zetten wij onze kennis en ervaring in voor duurzame oplossingen voor het milieu en de leefomgeving. Zodat wij er samen voor zorgen dat onze footprint zo klein mogelijk is. Daarvoor leggen we onszelf duidelijke doelstellingen op: de 2025 Dow Duurzaam doelstellingen. Die zijn voor ons de komende jaren leidend. Er zijn zeven Dow Duurzaam doelstellingen.