Highlights duurzaamheidsverslag 2015

In het duurzaamheidsverslag 2015 lees je hoe Dow Benelux afgelopen jaar presteerde op het gebied van duurzaamheid.

Afsluiting 2015 duurzaamheidsdoelstellingen
2015 was een bijzonder jaar omdat we de fase van Dow's vorige duurzaamheidsdoelstellingen afsloten. We konden dus de balans opmaken. De meeste 2015 doelstellingen zijn de afgelopen jaren bereikt:

 • Forse vermindering van het aantal milieuincidenten. Met maar drie spills was 2015 zelfs een recordjaar
 • Veel minder compliance incidenten. In 2015 slechts één overtreding
 • Aanzienlijke emissiereductie ten opzichte van 2005:
  • VOS (Vluchtige Organische Stoffen) 40%
  • prioriteitsemissie 80%
  • NOx 12% (doelstelling was 30%)
  • CO2 20%
 • Hoeveelheid afval 43% minder
 • Energiebesparing van 20%

Veiligheid in 2015
Ook de dalende trend in het aantal veiligheidsincidenten zette voort. Maar de doelstelling van 0,08 ongevallen per 200.000 gewerkte uren haalden we niet. Het aantal ongevallen was 0,18 door een aantal persoonlijke veiligheidsincidenten in de eerste maanden van 2015.

Feestelijk jaar
In 2015 vierde Dow Benelux jubileum: 60 jaar in de Benelux en 50 jaar in Terneuzen. Operationeel was het ook een sterk jaar, de fabrieken draaiden bijna allemaal naar behoren en met een hoge bezettingsgraad. 

De resultaten van 2015 zijn een goede basis voor de 2025 Dow Duurzaam doelstellingen.