Bio-nafta

 Bio-nafta

Status: afgerond.

Planning: uitvoering in vierde kwartaal 2017. 

Betrokken partijen: Dow, Elopak, UPM.

Normaal gesproken wordt plastic gemaakt van olie. Deze fossiele brandstof is eindig en niet hernieuwbaar. Daarom wordt steeds vaker gekeken naar alternatieven. Zo ook door Dow in de vorm van bio-nafta: nafta gemaakt van hout. Eerder onderzochten we al de mogelijkheid om van suiker plastic te maken. Dit is te duur in verhouding tot de olieprijs en daarnaast is er onvoldoende suiker beschikbaar als grondstof voor de chemie; de volledige suikerproductie in Nederland is volledig afgestemd op de voedingsindustrie. Gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden.

Elopak, een van onze klanten, kwam met de vraag of wij plastic konden leveren gemaakt van natuurlijk materiaal. Na enig onderzoek kwamen we uit bij UPM, een papierfabriek in Finland. Zij hebben tall-olie als restproduct. Samen met waterstof kan hieruit bio-nafta worden gemaakt, een natuurlijke voeding voor onze krakers. We lieten een tanker bio-nafta komen naar Terneuzen en testten het product uitvoerig. Alle technische specificaties waren in orde, dus gebruikten we het in een van onze krakers om er ethyleen – de grondstof voor kunststof korrels – van te maken. De gecertificeerde korrels gingen vervolgens naar Elopak, die er bio-based verpakkingen van maakte.

Dit project laat zien dat Dow samen met leveranciers en afnemers in de keten werkt aan innovatieve oplossingen om het fossiele grondstofgebruik terug te dringen. We denken mee met onze klant en slaan – voor de markt – nieuwe wegen in.

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Grondstoffenverbruik