Broedeiland voor visdiefjes en perceelranden voor insectenpopulaties

 Broedeiland voor visdiefjes en perceelranden voor insectenpopulaties

Status: uitvoering.

Planning: broedeiland blijven monitoren. In 2018 het idee uitwerken voor de aanleg van bloemrijke perceelranden voor insectenpopulaties.

Betrokken partijen: Dow, Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF), Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), North Sea Port, Gemeente Terneuzen en Provincie Zeeland.

De biodiversiteit op bedrijventerreinen vergroten. Dat staat centraal in het Europese Interreg-project 2B Connect. Bedrijventerreinen bieden kansen voor biodiversiteit en dragen zo bij aan de verbinding van natuurgebieden. Daarnaast zorgen ze voor een aangename omgeving om in te werken. Een duurzame insteek, die past bij de duurzaamheidsdoelstellingen van Dow. Dow is daarom partner van dit project en zoekt naar win-win situaties voor ecologie en economie.

In november 2017 werd een drijvend vogelbroedeiland voor visdiefjes gerealiseerd in de spuikom van Dow langs de Savoyaardsweg. De spuikom ligt beschut en is gesitueerd bij de Braakmanhaven, het gebied waar visdiefjes naar voedsel zoeken. Een perfecte plaats voor het eiland. In het eerste broedseizoen vonden circa 35 broedpaartjes het eiland en de eerste visdiefjes zijn inmiddels geboren. Een succesverhaal! Het eiland van 200 m2 biedt de visdief een veilige plek om te rusten en te broeden. Rondom het eiland is een omheining van gaas bevestigd om te voorkomen dat visdiefjongen in het water vallen. Doorlatend worteldoek met daarop een laag grind en kokkelschelpen zorgen voor een gunstig broedklimaat. Daarnaast is er voldoende voedsel in de omgeving en zie je de visdieven regelmatig af- en aanvliegen naar de nabij gelegen Westerschelde. Een mooi zicht voor voorbijgangers.

Natuurprojecten zoals deze zijn nooit geheel afgerond. We blijven het broedeiland monitoren, om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt in de hoop zo nóg meer visdiefjes naar het eiland te trekken. Daarnaast werken Dow, ZMF en SLZ momenteel een idee uit om bloemrijke perceelranden, net zoals bloemrijke akkerranden in de landbouw, op het bedrijventerrein te realiseren. Het bedrijventerrein fleurt hiermee op, en we leveren gelijk een bijdrage aan het behouden van de sterk teruglopende insectenpopulaties.

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Huidige locatie van de site