Dow en Carbon2Value voor herwaarderen van CO en CO2

 Dow en Carbon2Value voor herwaarderen van CO en CO2

Dow is altijd op zoek naar manieren om duurzamer te produceren en haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Met het project Carbon2Value onderzoekt Dow samen met partners de mogelijkheden om CO2- en CO-stromen, afkomstig uit de processengassen van de staalindustrie, te scheiden, te zuiveren en om te zetten in bouwstenen voor nieuwe waardeketens. Het project wordt gesubsideerd vanuit Interreg 2 Zeeën 2014-2020; een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen).

CO2-neutraal produceren bij Dow
Het Klimaatakkoord van Parijs 2020-2050 verplicht alle betrokken partijen, waaronder ook Nederland, om mee te werken aan het limiteren van de gemiddelde temperatuurstijging op aarde tot maximaal 2 graden Celsius. Om deze 2 graden-doelstelling in 2050 te behalen, moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 80 – 95% gedaald zijn in 2050 ten opzichte van 1990. In het kader van het Klimaatakkoord van Parijs is Nederland bezig met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Het doel van deze Energietransitie is een geheel duurzame energievoorziening voor Nederland in 2050.

Het reduceren van de CO2-uitstoot is daarom een belangrijk onderdeel van Dow’s bedrijfsvoering, zeker vanwege de steeds strenger wordende regels op het gebied van milieu en klimaat. Om de mogelijkheden voor CO2-neutrale productie te verkennen, werkt Dow veel samen in verschillende onderzoeksprojecten. Een daarvan is het project Carbon2Value waaraan onlangs subsidie is toegekend vanuit het Europese Interreg-programma 2 Zeeën 2014-2020.

Project Carbon2Value
Het project Carbon2Value richt zich op het afvangen van CO2 uit restgas van de staalfabriek van ArcelorMittal in Gent. De betrokken partijen zullen diverse proefinstallaties (laten) bouwen om de haalbaarheid van het concept te bestuderen en om inzichtelijk te maken of de verkregen gassen geschikt zijn voor circulair gebruik. Dit geldt zowel voor de CO2 als voor de CO, die Dow op termijn in wil zetten als grondstof voor de productie van plastics.

Als de resultaten van dit project veelbelovend zijn, is de eerste stap gezet weg naar significante vermindering van CO2-emissies in de regio en zal Dow minder fossiele grondstoffen nodig hebben voor de productie van plastics en andere hoogwaardige producten.

Samenwerking
Naast Dow en ArcelorMittal Gent, participeren ook LanzaTech, de universiteit van Lille (Université de Lille), ISPT (Instititue for Sustainable Process Technology) en POMOV (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen) in het Carbon2Value project. Het totale budget voor het project is 10,5 miljoen euro. Hiervan wordt zo’n 40% gefinancieerd door Interreg. Dow denkt mee over de CO2-scheidingstechnologie en CO-conversietechnologie en opereert de pilot plant op het terrein van ArcelorMittal in Gent, welke in de zomer van 2018 wordt opgestart.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europese Interreg-programma 2 Zeeën 2014-2020. Meer informatie over het project vind je op www.carbon2value.be


 

Raakvlakken met de volgende doelstelling(en)