Carbon2Value: herwaarderen van CO2

 Carbon2Value: herwaarderen van CO2

Status: pilot

Planning: tot 2023 proeffabriek bij ArcelorMittal

Betrokken partijen: Dow, ArcelorMittal, LanzaTech, Université de Lille, ISPT, POMOV

Subsidie: Europese Interreg-programma 2 Zeeën 2014-2020

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europese Interreg-programma 2 Zeeën 2014-2020. Een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Meer informatie over het project vind je op www.carbon2value.be.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een van de grootste doelen van Dow om haar footprint te verkleinen (zie Samenwerken aan energietransitie). Met het grensoverschrijdende project Carbon2Value onderzoekt Dow Terneuzen de mogelijkheden om CO2-stromen die afkomstig zijn uit de procesgassen van partners - in dit geval de staalindustrie - te scheiden, zuiveren en om te zetten in bouwstenen voor nieuwe waardenketens.

 

Carbon2Value startte in 2016. Samen met ArcelorMittal onderzochten we in het laboratorium op welke manier we de procesgassen konden scheiden. Na jarenlang onderzoek is op 11 juli 2018 een proeffabriek opgeleverd op het terrein van ArcelorMittal in Gent. In deze fabriek gaat Dow CO2 afscheiden uit de restgassen van de staalfabriek. Het doel: onderzoeken wat de haalbaarheid is van het concept en kijken of de verkregen gassen geschikt zijn voor circulair gebruik. Want hoe gaat het proces in de praktijk? Wat verandert er aan het overgebleven ‘lean gas’? Is de resterende koolstofmonoxide (CO) geschikt om om te zetten in belangrijke producten voor Dow? En kunnen we de afgevangen CO2 gebruiken of opslaan? Op deze vragen hopen we de komende twee jaar antwoord te krijgen. Als de resultaten van dit project veelbelovend zijn, is de eerste stap gezet naar een forse vermindering van CO2-emissies in de regio.

 

Naast de verwerking van CO2, onderzoekt Dow momenteel mogelijkheden om de CO die vrijkomt in het proces, opnieuw te gebruiken in het nieuwe project Steel to Chemicals. Dit project is een tweede stap in het herwaarderen van restproducten binnen de staalindustrie.

 

Met dit project onderzoekt Dow duurzame alternatieven om zo de CO2-uitstoot terug te dringen en minder een beroep te doen op eindige fossiele grondstoffen. Deze samenwerking is daarnaast een goed voorbeeld van hoe je landgrens- én waardeketenoverschrijdend de handen ineen kunt slaan.

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Emissie van CO2
  • Grondstoffenverbruik