Dow en duurzame medewerkers

 Dow en duurzame medewerkers

Dow als bedrijf, en de Dow medewerkers, zijn betrokken bij duurzame ontwikkelingen. In de nabije omgeving – in de lokale samenleving waar Dow deel van uitmaakt - of in de wereld. Dow stimuleert medewerkers tot het participeren in duurzame ontwikkelingen, zowel als deel van hun dagelijkse werk bij Dow of daarbuiten.

Dow medewerkers kunnen zich aansluiten bij het Dow Corps, een wereldwijd programma voor vrijwilligerswerk. Via Dow Corps kunnen medewerkers meedoen aan traditioneel vrijwilligerswerk dat aansluit bij de 2025 Dow Duurzaam doelstellingen. Bijvoorbeeld door voedsel uit te delen, te helpen bij vluchtelingenprojecten, publieksevenementen in de regio, of natuuracties van het Zeeuws Landschap of Staatsbosbeheer. Of door mee te werken aan projecten van Habitat for Humanity, een non-profit organisatie die wereldwijd huizen bouwt voor mensen in nood. Maar ook kunnen medewerkers via het Dow Corps hun specifieke talent en kennis tijdelijk inzetten om een wereldwijd duurzaamheidsprobleem op vrijwillige basis aan te pakken. Door bijvoorbeeld nieuwe landbouwtechnieken te onderwijzen in de derde wereld, of door demonstraties van waterzuiveringstechnieken te geven.

Raakvlakken met de volgende doelstelling(en)