Dow en Indaver realiseren afvalreductie

 Dow en Indaver realiseren afvalreductie

Dow werkt al jaren samen met Indaver en zoekt continu naar manieren om productieproces te verduurzamen en de afvalstoffen te verminderen. Een samenwerking met goede resultaten.

Inzetten op duurzaamheid
Mede doordat Dow en Indaver dicht bij elkaar gevestigd zijn profiteren ze van deze samenwerking. De afgelopen tien jaar is bijvoorbeeld de hoeveelheid afval gedaald met maar liefst 43%. Een hele mooie prestatie en een goede stap in het verminderen van de footprint. Daarnaast biedt deze samenwerking nog veel meer voordelen: gedeelde maatregelen rond veiligheid van werken met chemisch materiaal, gezamenlijke opleidingen van personeel, gedeelde calamiteitendiensten zoals de brandweer, directe levering zonder gevaarlijke transporten door een bebouwde kom, gedeeld gebruik van transportvoorzieningen zoals het spoor, en korte communicatielijnen.

Samenwerking op lange termijn
Samen willen Dow en Indaver de prestaties op het gebied van duurzaamheid steeds blijven verbeteren. Daarom is een lange termijncontract ondertekend waarin de bedrijven zich committeren om in vijf jaar tijd 15% besparingen te realiseren, zowel in kosten als in uitstoot.

Slibontwatering
Een mooi voorbeeld van een recent samenwerkingsproject is de slibontwatering. Slib, afkomstig uit het productieproces van Dow, wordt door Indaver direct gescheiden in vloeistof en vaste stof. Het water dat hieruit vrijkomt wordt vervolgens gezuiverd en hergebruikt. Indaver voert een veel kleiner volume overgebleven vaste stof (afval) vervolgens af. Indaver maakt daarnaast ook slim gebruik van de reststoffen van Dow. Zo’n 10 tot 12.000 ton stoom dat bij de processen van Dow's productie vrijkomt, wordt door Indaver direct gebruikt voor bijvoorbeeld het opereren van triple-vacuümverdampers en voor de inwendige reiniging van tankwagens en spoorketelwagons. Kortom een win-win situatie.