Hergebruik afvalwater Terneuzen

 Hergebruik afvalwater Terneuzen

Status: afgerond.

Uitvoering: 2007-2010.

Betrokken partijen: Dow, gemeente Terneuzen, waterbedrijf Evides Industriewater, waterschap Scheldestromen.


In Zeeland is zoetwater schaars. Daarom is de regio afhankelijk van zoetwater uit de Biesbosch. Dow heeft zoetwater nodig in diverse productieprocessen, maar wil liever geen beroep doen op het schaarse drinkwater. Het doel is om in 2025 alleen gebruik te maken van lokale waterstromen en de primaire drinkwaterbron niet meer nodig te hebben.

 

In februari 2007 startte het project ‘Hergebruik huishoudelijk afvalwater Terneuzen’. Door een samenwerking met Evides Waterbedrijf, de gemeente Terneuzen en waterschap Scheldestromen kan Dow het afvalwater van de gemeente Terneuzen hergebruiken. Na behandeling in de rioolwaterzuivering van het waterschap, is het water van voldoende kwaliteit om toe te passen in industriële processen. Evides voert vervolgens de noodzakelijke ontzilting van het afvalwater uit. Daarna is het geschikt als voedingswater voor stoomproductie. Na dit gebruik wordt het water, samen met andere afvalwaterstromen gereinigd in Dow’s eigen biologische waterzuivering. Het is dan geschikt als voedingswater voor de koeltoren. Uiteindelijk verdwijnt het meeste water als damp uit de koeltoren.

 

In 2010 is dit systeem verder geoptimaliseerd met de bouw van een MBR-unit (membraan bioreactor) op de rioolwaterzuivering Terneuzen. Deze unit zorgt ervoor dat meer afvalwater kan worden behandeld en de kwaliteit van het behandelde water sterk verbetert. Hiermee halen we een hoger rendement uit de zuiveringsmembraanunit van Evides wat het hergebruik ten goede komt.

Naast dit project beschouwt Dow ook het hergebruik van gecondenseerde stoom (Dow en ELSTA) en de opvang en gebruik van Belgisch polderwater (door Evides) als hergebruik van lokaal beschikbare waterstromen. In totaal wordt hiermee zo’n 75% van de zoetwaterbehoefte binnen Dow gerealiseerd via hergebruik.

De intentie van Dow is om de afvalstromen van de rioolwaterzuivering Terneuzen en de eigen zuiveringstechnieken van Dow, volledig te gaan benutten via een combinatie van natuurlijke zuivering en technische nabehandeling (zie project Rietvelden gaan brak en behandeld afvalwater voorzuiveren). Om deze intentie kracht bij te zetten, werd tussen 2012 en 2016 het E4Water onderzoeksproject uitgevoerd waarin zuiveringstechnieken werden getest op uiteenlopende brakwaterstromen in de regio.


Met deze projecten draagt Dow bij aan het doel om in 2025 geen gebruik meer te maken van primaire waterbronnen, maar dit te op te vangen met het (her)gebruik van afvalstromen. Hiermee draagt Dow bij aan een circulaire economie en het verduurzamen van productieprocessen.

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Waterverbruik
  • Lozing van afvalwater