IMPROOF-project

 IMPROOF-project

Status: onderzoek.

Planning: Dow wil in 2019 enkele technologieën op commerciële schaal uittesten.

Betrokken partijen: Dow, Technip FMC, Schmidt en Clemens, John Zink, CRESS, Ayming, Emisshield, UGent, CNRS, Université de Lorraine, Politecnico di Milano, AVGI, CERFACS.

Subsidie: Europees onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020.

Dow produceert ethyleen in stoomkrakers door koolwaterstoffen bloot te stellen aan hoge temperaturen. Het kraken van koolwaterstoffen gebeurt in zogenaamde coils. Als ongewenst bijproduct van dit kraakproces wordt coke gevormd. Coke slaat neer op de coilwanden met verstopping van de coils en corrosie van het materiaal als gevolg. Bovendien is de gevormde coke een perfecte warmte-isolator, waardoor meer energie nodig is om dezelfde hoeveelheid ethyleen te maken. Dit alles zorgt voor kortere runtijden, lagere energie-efficiëntie en een beperkte levensduur van de coils.

Sinds 2016 is Dow actief betrokken bij het vierjarig Europees project IMPROOF. Het doel van het project is de energie-efficiëntie van ethyleenfornuizen op een kosteneffectieve manier verbeteren en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen (CO2 en NOx) verminderen. Een manier om cokevorming te beperken, is door gebruik te maken van geavanceerde coilmaterialen in combinatie met 3D-reactorontwerpen. Minder coke verlengt niet alleen de runtijd, de tijd tussen onderhoudstops, maar zorgt ook voor een langere levensduur van de onderdelen en een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast is het team bezig met het ontwikkelen van een hoog emitterende coating. Deze willen we aanbrengen op het oppervlak van de fornuiswanden en de externe coilwanden. Deze coating kan het energieverbruik verminderen. Dow fungeert in dit project als demonstratiebedrijf en implementeert de ontwikkelde technologieën in een van de drie krakers bij Dow Terneuzen. In het eerste kwartaal van 2019 gaat Dow van start met het inzetten van coilmaterialen en 3D-reactorontwerpen.

Met dit project wil Dow het energieverbruik terugdringen, vervuiling in de fornuizen verminderen en de uitstoot van broeikasgassen verlagen. We hopen dat we met de resultaten van dit onderzoek, niet alleen het productieproces in Terneuzen, maar ook op andere sites kunnen optimaliseren.

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Energieverbruik
  • Emissie van CO2 en NOx

Het project ontving van het Europees onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 een subsidie ​​van 6.9 miljoen euro, onder subsidieovereenkomst nummer 723706