Natuurlijk saneren op het Dow-terrein

 Natuurlijk saneren op het Dow-terrein

Status: uitvoering en onderzoek.

Planning: tot eind 2018 onderzoek bacteriën.

Betrokken partijen: Dow, Tauw, BioClear Earth.

Tussen 1970 en 1989 produceerde Dow Terneuzen dioxaan; een kleurloze stof die volledig oplost in water. De fabriek is inmiddels afgebroken, maar het dioxaan zit nog wel in de grond. Dow onderzocht op welke manier we die grond kunnen saneren. We vonden hiervoor een groene manier. Letterlijk!

Onderzoek wijst uit dat dioxaan snel afbreekt onder invloed van ultravioletlicht en dat bomen dioxaan kunnen opnemen. Daarom plantten we in 2013, 240 populieren op de site in Terneuzen. De bomen nemen het met dioxaan vervuilde grondwater op, het water stroomt door de boom en komt uiteindelijk in de bladeren terecht. Bij daglicht komt het dioxaan daar in contact met ultravioletlicht. Hierdoor breekt het deels af. Natuurlijk verdampt ook een deel van het water. Prima, want daarmee verdampt ook het resterende deel van het dioxaan! In het laatste geval, breekt de dioxaan in de lucht af.

Jaarlijks analyseren we het proces door verschillende metingen in de lucht, grond en het water uit te voeren. Zo kwamen we er in het eerste jaar achter dat er relatief weinig dioxaan in de lucht zat die van de bladeren kwam. Een deel van het dioxaan moest dus al eerder in het proces zijn afgebroken. En dat klopte! Grondmonsters wezen namelijk uit dat de bacteriën op de wortels hiervoor verantwoordelijk zijn. Zij breken al een groot deel af voordat het in de bladeren komt. De komende periode halen we bacteriën van de wortels en gaan we deze kweken. Deze zetten we op termijn in om de bron van de vervuiling aan te pakken.

Zie ook project Schapen onderhouden het Dow-terrein.

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Historische bodemverontreiniging

Raakvlakken met de volgende doelstelling(en)