Reststoom hergebruiken

 Reststoom hergebruiken

Status: pilot.

Planning: verder uitrollen van het project door meer warmtepompen te plaatsen op het Dow-terrein.

Betrokken partijen: Dow, Provincie Zeeland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

CO2-neutraal zijn, de NOx-emissies verminderen en daarmee de footprint verkleinen. Dat is het doel van Dow wereldwijd. Om dit te bewerkstelligen, zijn diverse projecten gestart. Waaronder het project Steam Recompression. In 2015 onderzocht Dow de mogelijkheid om warmtepompen te plaatsen in de fabrieken om daarmee het resterende stoom terug op te warmen en te hergebruiken. In 2017 startte een pilot in Terneuzen, bij de Power & Utilities-fabriek. Daar plaatste Dow zo’n warmtepomp.

Dow gebruikt stoom in het productieproces op verschillende drukniveaus, zoals negentig, vijfendertig, twaalf en drie bar. Daarna is de stoom te laag van druk en tempratuur voor verder gebruik. Daarom condenseert Dow de resterende stoom. Bij Power & Utilities plaatste Dow een compressor op de plaats waar normaal de stoom wordt afgeblazen. Die vangt de stoom op, warmt het vervolgens op en pompt de stoom in hoge druk terug de pijpleiding in. De compressor werkt nu op ‘gewone’ elektriciteit, maar kan ook worden aangesloten op zonne- of windenergie. Door het gebruik van warmtepompen, hoeft Dow minder stoom op te wekken met aardgas.

Dow evalueert nu het pilotproject en wil daarna meer warmtepompen plaatsen op het Dow-terrein. Op de site in Terneuzen, maar ook op andere Dow-locaties!

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Stoomverbruik
  • Emissie van CO2