Dow en Robotica Smart Tooling voor innovatief onderhoud

 Dow en Robotica Smart Tooling voor innovatief onderhoud

Dow is altijd op zoek naar manieren om veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter te werken. Met het project Robotica Smart Tooling onderzoekt Dow nieuwe toepassingen voor onderhoud in de procesindustrie.  Het project wordt gesubsideerd vanuit het Europese Interreg-programma Vlaanderen-Nederland.

Onderhoud in de procesindustrie
Bij Dow Terneuzen draaien onze machines en installaties non-stop. Minutieus technisch onderhoud is daarom een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering, zeker vanwege de steeds strenger wordende regels op het gebied van veiligheid en milieu. Om de productiviteit van het industrieel onderhoud te versterken, werkt Dow veel samen in verschillende onderzoeksprojecten. Een daarvan is het project Smart Tooling waaraan onlangs subsidie is toegekend vanuit het Europese Interreg-programma Vlaanderen-Nederland.

Project Smart Tooling
Het project Smart Tooling richt zich op het versterken  van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie, zoals inspecties op hoogtes en in besloten ruimtes, het coaten en cleanen van grote oppervlaktes en geautomatiseerde onderhoudsactiviteiten in de werkplaats. Zodoende zal er onderzoek gedaan worden naar inspectie-, cleaning-, en werkplaatsrobotica en drones.

Samenwerking
Naast  Dow, werken ook Universiteit Twente, Universiteit Gent, Avans Hogeschool en industriële partner BASF mee aan Smart Tooling. Daarnaast ontvangt het project support van regionale ontwikkelingsmaatschappijen als Impuls Zeeland, Rewin en BOM en de non-profitorganisaties BEMAS en Sirris. KI<MPi is verantwoordelijk gesteld voor het het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling Project. Het totale budget voor het project is 1,4 miljoen euro. Hiervan wordt de helft gefinancieerd door Interreg. Dow denkt mee over de verschillende toepassingen en faciliteert de testen op het Dow-terrein.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europese Interreg-programma Vlaanderen-Nederland en de Provincie Zeeland. Meer informatie over het project vind je op www.smarttooling.eu