Dow en Robotica Smart Tooling voor innovatief onderhoud

 Dow en Robotica Smart Tooling voor innovatief onderhoud

Dow is altijd op zoek naar manieren om veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter te werken. Met het project Robotica Smart Tooling onderzoekt Dow nieuwe toepassingen voor onderhoud in de procesindustrie.  Het project wordt gesubsideerd vanuit het Europese Interreg-programma Vlaanderen-Nederland.

Onderhoud in de procesindustrie
Bij Dow Terneuzen draaien onze machines en installaties non-stop. Minutieus technisch onderhoud is daarom een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering, zeker vanwege de steeds strenger wordende regels op het gebied van veiligheid en milieu. Om de productiviteit van het industrieel onderhoud te versterken, werkt Dow veel samen in verschillende onderzoeksprojecten. Een daarvan is het project Smart Tooling waaraan onlangs subsidie is toegekend vanuit het Europese Interreg-programma Vlaanderen-Nederland.

Project Smart Tooling
Het project Smart Tooling richt zich op het versterken  van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie, zoals inspecties op hoogtes en in besloten ruimtes, het coaten en cleanen van grote oppervlaktes en geautomatiseerde onderhoudsactiviteiten in de werkplaats. Zodoende zal er onderzoek gedaan worden naar inspectie-, cleaning-, en werkplaatsrobotica en drones.

Samenwerking
Naast  Dow, werken ook Universiteit Twente, Universiteit Gent, Avans Hogeschool en industriële partner BASF mee aan Smart Tooling. Daarnaast ontvangt het project support van regionale ontwikkelingsmaatschappijen als Impuls Zeeland, Rewin en BOM en de non-profitorganisaties BEMAS en Sirris. KI<MPi is verantwoordelijk gesteld voor het het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling Project. Het totale budget voor het project is 1,4 miljoen euro. Hiervan wordt de helft gefinancieerd door Interreg. Dow denkt mee over de verschillende toepassingen en faciliteert de testen op het Dow-terrein.

Deelprojecten inspectie en cleaning

Dow levert als hoofdpartner in het Smart Tooling project input aan de deelprojecten ´inspectie´ en ´cleaning´. Het cluster ´inspectie´ bestaat uit de deelclusters ‘inspectie van vaten´ en ´inspectie van leidingen’. Dow levert specialistische kennis voor de verschillende clusters en biedt de mogelijkheid tot het uitvoeren van testen van de protoypen op locatie. Tevens geeft Dow weer aan welke eisen de prototypen en toepassingen moeten voldoen om in de praktijk gebruikt te kunnen worden. 

Inspectie van vaten
In het cluster inspectie van vaten werken ID-TEC ,VTEC Lasers & Sensors, P. de Boevere b.v., Nobleo, Universiteit Gent , Accerion, BASF, Dow en Impuls Zeeland samen.

Het project inspectie van vaten focust zich op het uitvoeren van inspectie in een tank, door middel van een lichtere crawler. Universiteit Gent werkt hier bij samen met VTEC en P. de Boevere B.V. (Serenity) om software en sensoriek te ontwikkelen. ID Tec zich focust hierbij op de ontwikkeling van de robot. Naast de kennis- en kunde van VTEC, P. de Boevere b.v. en ID-Tec, delen nu ook Accerion en Nobleo de benodigde ervaring in het project. Zij zijn onlangs ingestroomd in het project en leveren een bijdrage vanuit een input rondom plaatsbepaling en navigatie.

Inspectie van leidingen
Het project inspectie van leidingen focust zich op het uitvoeren van inspecties in een leiding vanuit de inzet van een snake robot. In dit cluster werken Universiteit Twente, Dow, ExRobotics b.v. (Improvia), BASF, Impuls Zeeland samen. 

Universiteit Twente is momenteel bezig met de verdere uitbouw van de snake robot. Zij zijn begonnen met het onderzoeken van de aanpak van robot autonomie. Exrobotics b.v. (Improvia) houdt zich bezig met het construeren, bouwen en testen op basis van het basisontwerp van de Snakerobot van Universiteit Twente een robuust prototype. Het te ontwikkelen prototype zal van besturingssoftware worden voorzien door Universiteit Twente.

Cleaning
Het project cleaning richt zich op de ontwikkeling van een robot, vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes zal herkennen, losmaken en kan verwijderen. In het cluster werken Buchen, Group Victor Peeters, VTEC, P. de Boevere b.v, Accerion, Nobleo, Avans hogeschool, BASF, Mourik en Dow samen.

Binnen het cluster leveren drie servicebedrijven een input. De bedrijven in dit cluster zijn Mourik, Buchen en Group Victor Peeters. Zij delen de eigen kennis rondom cleaning en leveren daarnaast een ondersteuning binnen de tests van de robotica. Daarbij richt Mourik zich op navigatie. Buchen richt zich op de reinigingsgraad. Group Victor Peeters richt zich op metingen, data analyse en het autonome werken. 

Binnen het cluster zijn twee bedrijven aangesteld om de technische groep te vormen. Deze groep bestaat uit VTEC Lasers & Sensors en P. de Boevere B.V. (Serenity). VTEC richt zich op de sensortechnologie en communicatie van de data. Waarbij P. de Boevere B.V. de taak heeft zich te focussen op data acquisitie, data loging, rapportage en data processing. Onlangs zijn ook Accerion en Nobleo ingestroomd in het project. Zij richten zich op plaatsbepaling en navigatie van de cleaning robot. Tevens is DERC Waterjetting onlangs als partner toegevoegd in het project. DERC Waterjetting levert in het cluster cleaning een zo geheten carrier platform (drager). DERC zal de aanpassing aan het platform ontwerpen en installeren. Het doel is om het carrier platform te ontwikkelen t.b.v. autonoom opereren en reinigen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europese Interreg-programma Vlaanderen-Nederland en de Provincie Zeeland. Meer informatie over het project vind je op www.smarttooling.eu