Schapen onderhouden het Dow-terrein

 Schapen onderhouden het Dow-terrein

Status: uitvoering.

Planning: komende jaren blijven monitoren.

Betrokken partijen: Dow.

Aan de noordoostkant van het Dow-terrein in Terneuzen staan zo’n 240 populieren die het met dioxaan vervuilde grondwater op een natuurlijke manier saneren (zie project Natuurlijk saneren op het Dow-terrein). Door de komst van de bomen, moest Dow vanwege de veiligheidseisen elke twee maanden het gras tussen de bomen maaien. In plaats van het gras te maaien met machines, gingen we op zoek naar een duurzaam alternatief. Onderhoud door grazende schapen was ons idee.

Voordat we die schapen op het Dow-terrein toelieten, deden we twee jaar lang uitgebreid onderzoek. Onder andere om vast te stellen of het veilig en verantwoord is om ze op dit stuk land te laten grazen. Na twee jaar onderzoek konden we officieel groen licht geven. Het dioxaan hecht namelijk niet aan de grond en komt alleen in het grondwater voor. Schadelijk voor de schapen is het dus niet. Na het realiseren van het hek, de schuilplaats en de drinkvoorziening verwelkomden we in april 2018 tien Rijnlamschapen op het Terneuzense terrein. Zij kunnen overal moeiteloos bij, zijn duurzaam en goedkoop. Kortom: het is een natuurvriendelijke manier om het gras het hele jaar te maaien. Extra maaien is helemaal niet meer nodig. Daarnaast is het een prachtig plaatje om te zien!

Dow zoekt altijd naar duurzame oplossingen. Het inzetten van schapen voor het korthouden van het gras tussen de bomen, is een mooi voorbeeld van hoe natuur en chemie hand in hand kunnen gaan.

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Huidige locatie van de site

Raakvlakken met de volgende doelstelling(en)