Steel to Chemicals

 Steel to Chemicals

Status: pilot.

Planning: start bouw proeffabriek 2019.

Betrokken partijen: Dow, ArcelorMittal, Tata Steel, ECN, U Gent, ISPT.

Subsidie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Restproducten herwaarderen, is een onderwerp dat steeds vaker op de agenda van bedrijven en overheden staat. Want waarom ‘nieuwe’ grondstoffen aanspreken als je bestaande stoffen kunt toepassen? Ook bij Dow staat circulaire economie hoog in het vaandel. Daarom zochten we de samenwerking op met andere bedrijven: de staalfabrieken van ArcelorMittal in Gent en Tata Steel in IJmuiden.

Bij de productie van staal komt koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO2) vrij. De CO2 vangt Dow al af voor de staalfabriek (zie project Carbon2Value), maar ook de CO is bruikbaar. Deze stof kun je namelijk met waterstof omvormen tot synthetische nafta, een ideale voeding voor de krakers. En laat Dow nu net waterstof ‘overhouden’ in het eigen productieproces. De afgelopen jaren is in het lab onderzocht hoe we van deze restproducten kunnen komen tot een bruikbare voeding voor de krakers. Nu is het tijd om de volgende stap te nemen.

Begin juli 2018 ontving Dow subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het Steel to Chemicals-project. Met dit bedrag en aanvullende investeringen van Dow, bouwen we een proeffabriek bij ArcelorMittal in Gent. Deze minifabriek ter grootte van een zeecontainer, wordt in 2019 gebouwd. In de fabriek onderzoeken we in de praktijk hoe we het beste synthetisch gas (syngas) kunnen maken en omzetten naar het gewenste product. De koolmonoxidestroom uit de staalfabriek is namelijk anders van samenstelling dan de zuivere gassen die we in het lab hebben getest. Het onderzoek duurt vier tot vijf jaar en in die periode zal de fabriek ook naar IJmuiden verhuizen. Als de pilot succesvol en vooral ook economisch haalbaar blijkt, wordt gekeken of we een demonstratiefabriek op grotere schaal kunnen realiseren.

Door deze bijzondere samenwerking in dit project verminderen we de CO2-uitstoot van de staalindustrie. Daarnaast hoeft Dow minder beroep te doen op fossiele brandstoffen. Een win-winsituatie! Het probleem van de staalfabrikanten en Dow staat niet op zichzelf. Daarom kan dit een goed voorbeeldproject zijn voor samenwerkingsverbanden tussen andere bedrijven wereldwijd.

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Grondstoffenverbruik
  • Verbruik van fuelgas en aardgas