Waterstofuitwisseling met Yara

 Waterstofuitwisseling met Yara

Status: uitvoering.

Planning: eind 2018 is de waterstofleiding in gebruik.

Betrokken partijen: Dow, Yara, ICL-IP en Gasunie.

Niet alleen binnen onze eigen organisatie zoeken we naar betere manieren om energie te besparen en emissies te verminderen, maar ook daarbuiten. Een van onze initiatieven is het Smart Delta Resources platform. Elf grondstof- en energie-intensieve bedrijven uit de regio kijken met ondersteuning van Provincie Zeeland, Economische Impuls Zeeland en North Sea Ports naar slimme manieren om met grond-, afval- en reststoffen om te gaan. De waterstofuitwisseling tussen Dow en Yara is het eerste project dat hieruit voortvloeit.

Dow Terneuzen heeft waterstof als bijproduct uit het productieproces van ethyleen. We gebruiken een deel zelf in onze procesvoering, maar we hebben een overschot. Yara uit Sluiskil gebruikt waterstof als grondstof voor hun stikstofhoudende minerale meststoffen en industriële chemicaliën. Deze grondstof wordt gemaakt uit aardgas en bij dit proces komt CO2 vrij. Beide organisaties hebben duurzaam ondernemen als prioriteit. Het was daarom niet meer dan logisch dat zij rond de tafel gingen zitten om te zoeken naar mogelijkheden om samen te werken. En met succes: begin 2016 werd de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’ ondertekend. Hiermee namen we de eerste stap in een regionale uitwisseling van waterstof.

Het waterstof wordt vervoerd via een gastransportleiding van Gasunie die niet meer in gebruik is. Het ondergrondse transport moet zorgen voor een efficiënt, veilig en duurzaam vervoer van waterstof tussen Terneuzen en Sluiskil. In mei 2018 zijn de werkzaamheden gestart. Voor dit project bouwen we de gastransportleiding om tot waterstofleiding en passen we de aansluitingen bij Dow en Yara aan. Naar verwachting kan het waterstof eind 2018 door de leiding stromen. Hiermee wordt de eerste fase van het project afgerond. In een tweede fase kan Yara een groter aandeel waterstof afnemen van Dow, maar hiervoor zijn – met name bij Yara – extra investeringen nodig. Yara bestudeert momenteel de haalbaarheid van deze tweede fase.

Deze waterstofuitwisseling draagt op verschillende manieren bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen. De grootste bijdrage is de reductie van CO2 bij Yara. Ter illustratie: de CO2-reductie aan het milieu kan vergeleken worden met de CO2-uitstoot die voorkomen wordt door het gebruik van zes windmolens en voor de tweede fase zelfs zo’n 25 windmolens. We onderzoeken of we een gelijke samenwerking met ICL-IP kunnen aangaan. Wanneer ook de levering van waterstof aan ICL-IP haalbaar is, wordt het waterstofvervoer over de weg naar ICL-IP met 70% tot 80% teruggedrongen, waardoor de externe veiligheid verbetert.

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Emissie van CO2
  • Transport van grondstoffen, hulpstoffen en bijproducten