Zoutrecycling Amines-fabriek

Status: studie.

Planning: eind 2018 zekerheid en verdere uitrol.

Betrokken partijen: Dow, SDR, ISPT en een aantal commerciële partijen.

Dow probeert de afvalstromen op de sites zo veel mogelijk te reduceren. Binnen het Smart Delta Resources-cluster startte een aantal jaar geleden een onderzoek naar de uitwisseling van reststromen in de industrie. Het recyclen van het restproduct zout uit de Amines-fabriek in Terneuzen, kwam als een van de geïdentificeerde stromen in beeld. Het zout vormt, met jaarlijks duizenden tonnen, de grootste afvalstroom van Dow Terneuzen.

Bij het maken van de stof amine wordt als bijproduct zout gevormd. Omdat dit zout niet helemaal schoon is, wordt het in onze biologische waterzuiveringsfabriek (Biox) opgelost in water en gezuiverd. Vervolgens laten we het naar de Westerschelde stromen. Dow startte een onderzoek naar deze afvalstroom om te bekijken hoe we het overtollige zoutwater kunnen voorkomen.

Er werden twee mogelijkheden onderzocht. Allereerst werd gekeken naar de optie om van het zout weer chloor te maken wat we kunnen gebruiken in de industrie. Dit bleek geen optie, omdat het zout daarvoor heel zuiver moet zijn. Dit zou weer extra stappen en daarmee kosten en afval met zich meebrengen. Het onderzoeksteam zocht daarom naar andere toepassingen. Ze bedachten een manier om van het restproduct zout, wegenzout te maken. Zo kan Dow de afvalstroom gebruiken om de omgeving te helpen door het leveren van zout aan bedrijven die zout strooien.

Momenteel is Dow in gesprek met diverse partijen om deze optie te realiseren. We onderzoeken met deze partners of het zout geschikt is en zo niet, hoe we het geschikt kunnen maken. We hopen eind 2018 helderheid te hebben en het project verder uit te rollen.

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Lozing van afvalwater
  • Ontstaan van afval