Initiatieven

Bij Dow praten we niet alleen over duurzaamheid maar werken we dagelijks met elkaar, en met onze partners, aan innovatieve oplossingen. Initiatieven die bijdragen aan onze 2025 Dow Duurzaam doelstellingen. Op dit moment lopen er maar liefst 600 projecten die vallen onder onze zeven Dow Duurzaam doelstellingen. Hieronder vind je een overzicht van onze meest recente projecten. 

FRESH4Cs - alternatieve zoetwaterbronnen binnen de zoute kustgebieden

27-09-2019
 FRESH4Cs - alternatieve zoetwaterbronnen binnen de zoute kustgebieden
Status : Uitvoering Planning : Februari 2019 t/m september 2022 Betrokken partijen : VITO Vlakwa, IWVA en VLM uit België, Suffolk County Council, Felixstowe HydroCycle Ltd en University of East Anglia in Groot-Bri…
Lees meer

Schapen onderhouden het Dow-terrein

23-07-2018
 Schapen onderhouden het Dow-terrein
Status: uitvoering. Planning: komende jaren blijven monitoren. Betrokken partijen: Dow. Aan de noordoostkant van het Dow-terrein in Terneuzen staan zo’n 240 populieren die het met dioxaan vervuilde g…
Lees meer

Broedeiland voor visdiefjes en perceelranden voor insectenpopulaties

23-07-2018
 Broedeiland voor visdiefjes en perceelranden voor insectenpopulaties
Status: uitvoering. Planning: broedeiland blijven monitoren. In 2018 het idee uitwerken voor de aanleg van bloemrijke perceelranden voor insectenpopulaties. Betrokken partijen: Dow, Zeeuwse Milieu Federat…
Lees meer

Waterzakjes op festival VESTROCK

23-07-2018
 Waterzakjes op festival VESTROCK
Status: afgerond. Planning: uitvoering in juni 2017. Betrokken partijen: Dow, Stichting VESTROCK. Dow levert graag een bijdrage aan regionale initiatieven. Zo doneren we al jaren aan het festiva…
Lees meer

Bio-nafta

23-07-2018
 Bio-nafta
Status: afgerond. Planning: uitvoering in vierde kwartaal 2017.  Betrokken partijen: Dow,   Elopak, UPM. Normaal gesproken wordt plastic gemaakt van olie. Deze fossiele brandstof is eindig …
Lees meer

IMPROOF-project

23-07-2018
 IMPROOF-project
Status: onderzoek. Planning: Dow wil in 2019 enkele technologieën op commerciële schaal uittesten. Betrokken partijen: Dow, Technip FMC, Schmidt en Clemens, John Zink, CRESS, Ayming, Emisshield, UGent, CN…
Lees meer

Natuurlijk saneren op het Dow-terrein

23-07-2018
 Natuurlijk saneren op het Dow-terrein
Status: uitvoering en onderzoek. Planning: tot eind 2018 onderzoek bacteriën. Betrokken partijen: Dow, Tauw, BioClear Earth. Tussen 1970 en 1989 produceerde Dow Terneuzen dioxaan; een kleurloze stof …
Lees meer

Rietvelden voorzuiveren brak en behandeld afvalwater

23-07-2018
 Rietvelden voorzuiveren brak en behandeld afvalwater
Status: onderzoek. Planning: aanleg van het demo-rietveld start in het eerste kwartaal van 2019. Betrokken partijen: Dow,   Evides Industriewater, waterschap Scheldestromen, Gemeente Terneuzen, Provi…
Lees meer

Implementatie van vernieuwde EO-katalysator

20-07-2018
 Implementatie van vernieuwde EO-katalysator
Status: onderzoek en uitvoering. Planning: het R&D-team blijft continu onderzoeken en innoveren. Betrokken partijen: Dow-locaties Terneuzen, Freeport en Midland. Dow wil minder energie gebr…
Lees meer

Reststoom hergebruiken

20-07-2018
 Reststoom hergebruiken
Status: pilot. Planning: verder uitrollen van het project door meer warmtepompen te plaatsen op het Dow-terrein. Betrokken partijen:  Dow, Provincie Zeeland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaa…
Lees meer

Waterstofuitwisseling met Yara

20-07-2018
 Waterstofuitwisseling met Yara
Status: uitvoering. Planning: eind 2018 is de waterstofleiding in gebruik. Betrokken partijen: Dow, Yara, ICL-IP en Gasunie. Niet alleen binnen onze eigen organisatie zoeken we naar betere manie…
Lees meer

Zoutrecycling Amines-fabriek

20-07-2018
Status: studie. Planning: eind 2018 zekerheid en verdere uitrol. Betrokken partijen:  Dow, SDR, ISPT en een aantal commerciële partijen. Dow probeert de afvalstromen op de sites zo veel mogelijk …
Lees meer

Steel to Chemicals

20-07-2018
 Steel to Chemicals
Status: pilot. Planning: start bouw proeffabriek 2019. Betrokken partijen: Dow, ArcelorMittal, Tata Steel, ECN, U Gent, ISPT. Subsidie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Restproduc…
Lees meer

Carbon2Value: herwaarderen van CO2

21-03-2018
 Carbon2Value: herwaarderen van CO2
Status: pilot Planning: tot 2023 proeffabriek bij ArcelorMittal Betrokken partijen: Dow, ArcelorMittal, LanzaTech, Université de Lille, ISPT, POMOV Subsidie: Europese Interreg-programma …
Lees meer

Dow en partners ontwikkelen robots voor innovatief onderhoud

30-01-2017
 Dow en partners ontwikkelen robots voor innovatief onderhoud
Status: uitvoe ring. Planning: verder ontwikkelen robots in 2018, afronden onderzoek in 2019. Partners: Dow, Universiteit Twente, Universiteit Gent, Avans Hogeschool, BASF, Rewin, Sirris, Bemas, Impuls Zeeland …
Lees meer

IMPROVED voor minder watergebruik

22-06-2016
 IMPROVED voor minder watergebruik
Status: uitvoering. Planning: oktober 2018 t/m april 2019 onderzoeksunit bij Dow. Betrokken partijen: Dow, Universiteit Gent, HZ University of Applied Sciences, waterbedrijf Evides Industriewater…
Lees meer

Dow en Indaver realiseren afvalreductie

23-06-2016
 Dow en Indaver realiseren afvalreductie
Dow werkt al jaren samen met Indaver en zoekt continu naar manieren om productieproces te verduurzamen en de afvalstoffen te verminderen. Een samenwerking met goede resultaten.
Lees meer

Samenwerken aan energietransitie

23-06-2016
 Samenwerken aan energietransitie
Status: uitvoering. Planning: doelstellingen moeten behaald zijn tussen 2020 en 2050. Dow Terneuzen is een energie-intensief bedrijf dat naast hernieuwbare energie, nu nog voornamelijk gebruikma…
Lees meer

Dow-medewerkers steken handen uit de mouwen

22-06-2016
 Dow-medewerkers steken handen uit de mouwen
Status: uitvoering. Planning: samenwerkingen behouden, continueren en uitbreiden. Betrokken partijen: Dow, diverse partijen in de regio, zoals Het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en Schoon Zeeland.…
Lees meer

Hergebruik afvalwater Terneuzen

20-06-2016
 Hergebruik afvalwater Terneuzen
Status: afgerond. Uitvoering: 2007-2010. Betrokken partijen: Dow, gemeente Terneuzen, waterbedrijf Evides Industriewater, waterschap Scheldestromen. In Zeeland is zoetwater schaars. Da…
Lees meer