Dow's duurzaamheidsfilosofie

Duurzaamheid is bij Dow vast onderdeel van onze strategie en bedrijfsvoering. In onze ogen is verduurzaming noodzakelijk voor het bestaansrecht van de chemische industrie. Met andere woorden: werken aan een duurzame planeet en samenleving is Dow's license to operate.

Footprint, handprint, blueprint

Dow legt de lat hoog als het gaat om duurzaamheid. Daarom formuleren we elke 10 jaar duurzaamheidsdoelstellingen. Zodat we onze ambities ook echt in initiatieven omzetten en onze voortgang monitoren. In de periode van 1995 tot 2005 lag de nadruk op het verbeteren van onze footprint. In de periode van 2005 tot 2015 voegden we daar onze handprint aan toe: het ontwikkelen van baanbrekende innovaties voor duurzame producten.

In april 2015 presenteerden we de 2025 Dow Duurzaam doelstellingen. Naast footprint en handprint, voegen we nu blueprint toe. Daarmee bedoelen we dat we niet alleen duurzaam willen zijn in onze eigen processen en producten. Maar dat we, in innovatieve samenwerkingsverbanden met overheidinstanties, wetenschaps- en kennisinstituten, onderzoeksorganisaties, partners uit het bedrijfsleven en NGO's, een blauwdruk ontwikkelen voor een duurzame planeet en samenleving.